Marknadsföringsgruppen

Marknadsföringsgruppens (MF-gruppens) uppgift är att förmedla bilden av Astu Stompers som en linedance-förening på Gotland. Syftet med MF-gruppen är att marknadsföra föreningen externt och internt för att öka antalet medlemmar och att föryngra medlemsgruppen.

MF-gruppens arbetsgång:
MF-gruppen håller sig uppdaterad och lyssnar in möjliga tillfällen för linedanceaktiviteter. Gruppen planerar och genomför olika aktiviteter för att marknadsföra föreningen, ofta i samråd med styrelsen och instruktörsgruppen.

MF-gruppens medlemmar:

Lennart Gustavsson,   Ylva Westberg (foto), Millan Lundgren (webbmaster), och Lena Hansson.