Marknadsföringsgruppen

Marknadsföringsgruppens (MF-gruppens) uppgift är att förmedla bilden av Astu Stompers som en linedance-förening på Gotland. Syftet med MF-gruppen är att marknadsföra föreningen externt och internt för att öka antalet medlemmar och att föryngra medlemsgruppen.

MF-gruppens arbetsgång:
MF-gruppen håller sig uppdaterad och lyssnar in möjliga tillfällen för linedanceaktiviteter. Gruppen planerar och genomför olika aktiviteter för att marknadsföra föreningen, ofta i samråd med styrelsen och instruktörsgruppen.

MF-gruppens medlemmar:

Millan Lundgren (webbmaster), Lena Hansson, Ylva Westberg och Lennart Gustavsson

Prova-på tillfällen:

MF-gruppens medlemmar (förutom Ylva) håller också i prova-på tillfällen som kan ske på privata fester, företagsarrangemang odyl. I första hand är det Millan som sköter det, men då hon inte kan så ställer Lennart och Lena upp.