Astus ledning

Under den här rubriken hittar du styrelsen för Astu Stompers men också de olika funktionärerna som valberedning och revisorer, samt de olika arbetsgrupperna – Instruktörerna, Marknadsföringen, Klädansvariga.