Instruktörsgruppen

Den här arbetsgruppen består av instruktörer och änglar som varje termin planerar det kommande utbudet. Dessutom övar de in en massa danser för att hitta de rätta att lära ut på de olika kurserna.

Våra nuvarande instruktörer är Inga-Britt Karlsson, Ann-Katrin Simonsson, Anna Larsdotter, Lena Hansson, Marita Andersson och Carina Jakobsson. Vi har också medinstruktörer som är Zanna Dunstrand, Angelica Dunstrand, Julia Jakobsson, Maria Berglund, Camilla Körkander, Lis Boman och Pia Toftenius. Det är dessa som håller i kurserna.
Instruktörer
Från höger till vänster hittar ni Lena Hansson, Carina Jakobsson och medinstruktören Julia Jakobsson, Anna Larsdotter, Marita Andersson, Inga-Britt Karlsson och Ann-Katrin Simonsson

Dessutom har vi två utbildade instruktörer (se bilden nedan) som håller i prova på tillfällen på företagsarrangemang och privata fester.
Millan Lundgren och Lennart Gustavsson

Instruktörernas Utbildningar

Inga-Britt Karlsson
SCWDA:s Instruktörsutbildning Steg 1,  Malmö 2000
SCWDA:s Instruktörsutbildning Steg 2, Sundsvall 2002
SALOON CREW:s Dansteknik Steg 1 i C & W och modern Linedance enl NTA:s principer, Stockholm 2004
SALOON CREW:s Dansteknik Steg 2 i C & W och modern Linedance enl NTA:s principer, Stockholm 2005
SALOON CREW:s Dansteknik Steg 1 i C & W och modern Linedance enl NTA:s principer, Stockholm 2006
SALOON CREW:s Musik & Koreografi för Linedance instruktörer och DJ:s enl NTA:s läroplan, Stockholm 2006
SALOON CREW:s Dansteknik Steg 2 i Linedance enl NTA:s principer, Stockholm 2011
CU Western Line, Instruktörsutbildning 1 Linedance, Visby 13-14 okt 2017
CU Western Line, Instruktörsutbildning 3 Linedance, Västerhejde 15-16 okt 2021

Ann-Katrin Simonsson
DSF instruktörsutbildning Linedance Steg 1, Stockholm 2017
CU Western Line, Instruktörsutbildning 1 Linedance, Visby 13-14 okt 2017
CU Western Line, Instruktörsutbildning 2 Linedance, Visby 28-29 juli 2018
CU Western Line, Instruktörsutbildning 3 Linedance, Västerhejde 15-16 okt 2021

Anna Larsdotter
CU Western Line, Instruktörsutbildning 1 Linedance, Visby 13-14 okt 2017
CU Western Line, Instruktörsutbildning 2 Linedance, Visby 28-29 juli 2018
CU Western Line, Instruktörsutbildning 3 Linedance, Västerhejde 15-16 okt 2021

Lena Hansson
CU Western Line, Instruktörsutbildning 1 Linedance, Visby 13-14 okt 2017
CU Western Line, Instruktörsutbildning 2 Linedance, Visby 28-29 juli 2018
CU Western Line, Instruktörsutbildning 3 Linedance, Västerhejde 15-16 okt 2021

Marita Andersson
CU Western Line, Instruktörsutbildning 1 Linedance, Visby 13-14 okt 2017
CU Western Line, Instruktörsutbildning 2 Linedance, Visby 28-29 juli 2018
CU Western Line, Instruktörsutbildning 3 Linedance, Västerhejde 15-16 okt 2021

Carina Jacobsson
SCWDA:s Instruktörsutbildning Steg 1 Göteborg 2002
SALOON CREW:s Dansteknik Steg 1 i C & W och modern Linedance Stockholm 2004

Lennart Gustavsson
SALOON CREW:s Instruktörsutbildning i Linedance Steg 1 enl NTA:s principer, Sävsjö 2007
SALOON CREW:s Instruktörsutbildning i Linedance Steg 2 enl NTA:s principer, Märsta 2008
SALOON CREW:s Instruktörsutbildning i Linedance Steg 3 enl NTA:s principer, Märsta 2008
SALOON CREW:s Dansteknik Steg 1 i Linedance enl NTA:s principer, Sävsjö 2007
SALOON CREW:s Dansteknik Steg 2 i Linedance enl NTA:s principer, Märsta 2008
CU Western Line, Instruktörsutbildning 1 Linedance, Visby 13-14 okt 2017
CU Western Line, Instruktörsutbildning 2 Linedance, Visby 28-29 juli 2018
CU Western Line, Instruktörsutbildning 3 Linedance, Västerhejde 15-16 okt 2021

Millan Lundgren
CU Western Line, Instruktörsutbildning 1 Linedance, Visby 13-14 okt 2017
CU Western Line, Instruktörsutbildning 2 Linedance, Visby 28-29 juli 2018
CU Western Line, Instruktörsutbildning 3 Linedance, Västerhejde 15-16 okt 2021