Instruktörsgruppen

Den här arbetsgruppen består av instruktörer och änglar som varje termin planerar det kommande utbudet. Dessutom övar de in en massa danser för att hitta de rätta att lära ut på de olika kurserna.

Våra nuvarande instruktörer är Inga-Britt Karlsson, Lennart Gustavsson, Ann-Katrin Simonsson, Anna Larsdotter, Lena Hansson, Marita Andersson. Vi har också änglarna Pia Vernersson och Lena Grytting. Det är dessa som håller i kurserna.
På bilden ser du gänget som har kurserna i Visby. Från vänster till höger: Lena Grytting, Pia Vernersson, Anita Davidsson, Lennart Gustavsson, Ann-Katrin Simonsson,Inga-Britt Karlsson och Anna Larsdotter.
I Hemse har vi Lena Hansson och Marita Andersson som håller i kurser.
Dessutom har vi Millan Lundgren som är instruktör och den som tillsammans med Lennart Gustavsson håller i prova på tillfällen på företagsarrangemang och privata fester.

Instruktörernas Utbildningar

Inga-Britt Karlsson
SCWDA:s Instruktörsutbildning Steg 1,  Malmö 2000
SCWDA:s Instruktörsutbildning Steg 2, Sundsvall 2002
SALOON CREW:s Dansteknik Steg 1 i C & W och modern Linedance enl NTA:s principer, Stockholm 2004
SALOON CREW:s Dansteknik Steg 2 i C & W och modern Linedance enl NTA:s principer, Stockholm 2005
SALOON CREW:s Dansteknik Steg 1 i C & W och modern Linedance enl NTA:s principer, Stockholm 2006
SALOON CREW:s Musik & Koreografi för Linedance instruktörer och DJ:s enl NTA:s läroplan, Stockholm 2006
SALOON CREW:s Dansteknik Steg 2 i Linedance enl NTA:s principer, Stockholm 2011
CU Western Line, Instruktörsutbildning 1 Linedance, Visby 13-14 okt 2017
CU Western Line, Instruktörsutbildning 3 Linedance, Västerhejde 15-16 okt 2021

Anita Davidsson
SALOON CREW:s Instruktörskurs Steg 1 i Line Dance enl NTA:s principer, Stockholm 2011
SALOON CREW:s Dansteknik Steg 1 i Linedance enl NTA:s principer, Stockholm 2011
SALOON CREW:s Dansteknik Steg 2 i Linedance enl NTA:s principer, Stockholm 2011
CU Western Line, Instruktörsutbildning 1 Linedance, Visby 13-14 okt 2017
CU Western Line, Instruktörsutbildning 2 Linedance, Visby 28-29 juli 2018

Lennart Gustavsson
SALOON CREW:s Instruktörsutbildning i Linedance Steg 1 enl NTA:s principer, Sävsjö 2007
SALOON CREW:s Instruktörsutbildning i Linedance Steg 2 enl NTA:s principer, Märsta 2008
SALOON CREW:s Instruktörsutbildning i Linedance Steg 3 enl NTA:s principer, Märsta 2008
SALOON CREW:s Dansteknik Steg 1 i Linedance enl NTA:s principer, Sävsjö 2007
SALOON CREW:s Dansteknik Steg 2 i Linedance enl NTA:s principer, Märsta 2008
CU Western Line, Instruktörsutbildning 1 Linedance, Visby 13-14 okt 2017
CU Western Line, Instruktörsutbildning 2 Linedance, Visby 28-29 juli 2018
CU Western Line, Instruktörsutbildning 3 Linedance, Västerhejde 15-16 okt 2021

Ann-Katrin Simonsson
DSF instruktörsutbildning Linedance Steg 1, Stockholm 2017
CU Western Line, Instruktörsutbildning 1 Linedance, Visby 13-14 okt 2017
CU Western Line, Instruktörsutbildning 2 Linedance, Visby 28-29 juli 2018
CU Western Line, Instruktörsutbildning 3 Linedance, Västerhejde 15-16 okt 2021

Anna Larsdotter
CU Western Line, Instruktörsutbildning 1 Linedance, Visby 13-14 okt 2017
CU Western Line, Instruktörsutbildning 2 Linedance, Visby 28-29 juli 2018
CU Western Line, Instruktörsutbildning 3 Linedance, Västerhejde 15-16 okt 2021

Millan Lundgren
CU Western Line, Instruktörsutbildning 1 Linedance, Visby 13-14 okt 2017
CU Western Line, Instruktörsutbildning 2 Linedance, Visby 28-29 juli 2018
CU Western Line, Instruktörsutbildning 3 Linedance, Västerhejde 15-16 okt 2021

Lena Hansson
CU Western Line, Instruktörsutbildning 1 Linedance, Visby 13-14 okt 2017
CU Western Line, Instruktörsutbildning 2 Linedance, Visby 28-29 juli 2018
CU Western Line, Instruktörsutbildning 3 Linedance, Västerhejde 15-16 okt 2021

Marita Andersson
CU Western Line, Instruktörsutbildning 1 Linedance, Visby 13-14 okt 2017
CU Western Line, Instruktörsutbildning 2 Linedance, Visby 28-29 juli 2018
CU Western Line, Instruktörsutbildning 3 Linedance, Västerhejde 15-16 okt 2021