Stegbeskrivningar

Är du osäker ibland på hur vissa steg ska utföras när du exempelvis läser en stegbeskrivning till en dans? Här finns en lista som tar upp alla de olika stegen som finns inom linedance.

Stegbeskrivningar Astu

National Teachers Association (NTA) Beskrivningar danssteg NTA (stegen är beskrivna på engelska)