Funktionärer

Valberedning

Valberedningen arbetar utifrån målsättningen att sätta samman en styrelse som är kompetent, mångsidig, lyhörd för medlemmars synpunkter och idéer, samt själva är linedance-entusiaster.
Vi vill också att styrelsen har vilja och förmåga att samarbeta med varandra och med övriga grupper och medlemmar i föreningen.

Vi strävar efter att ha ett så brett kontaktnät inom föreningen som det bara är möjligt, vi håller oss uppdaterade om vad som händer i föreningen och vi försöker träffa så många nya medlemmar som vi kan. Allt detta för att få ett gott underlag för vårt valberedningsarbete.

Ulla Carlsson, Nina Wengberg (sammankallande) och Maria Berglund är den nya valberedningen

Revisorer

Millan Lundgren

Revisor

Margaretha Liljegren
Margaretha Liljegren revisor

Revisor

Camilla Norbeck Wahlqvist
Camilla Wahlqvist

Revisorsuppleant