Avgifter och Info

AVGIFTER OCH INFO

KURSLOKAL

Västerhejde Bygdegård, Toftavägen 170A, 6 km söder om Visby vid väg 140.
Etelhems Bygdegård, Etelhem (Stånga)
Hablingbo Bygdegård, Hablingbo (Havdhem)
Bäl Bygdegård, Bäl Gute 221, Bäl (Slite)

KURSANSVARIG OCH FUNKTIONÄRER

Instruktörer och kursansvariga:
Carina Jacobsson har Nivå 2 i Bäl och i Västerhejde
Inga-Britt Karlsson och Anna Larsdotter har Nivå 3/4 i Västerhejde
Ann-Katrin Simonsson har Nivå 5 i Västerhejde
Lena Hansson har Nivå 2, 2/3 och 4 i Etelhem,
Marita Andersson har Nivå 2 och 2/3 i Hablingbo,

Medinstruktörer
i Hablingbo: Angelica Dunstrand (Nivå 2) och Zanna Dunstrand (Nivå 2/3)
i Västerhejde och Bäl: Julia Jacobsson (Nivå 2)
i Etelhem: Camilla Körkander (Nivå 2) och Maria Berglund (Nivå 2/3 och 4)

DANSTRÄNING

Tillfällen med dansträning under terminens gång ingår i kursutbudet och är kostnadsfritt. Alla kursdeltagare är välkomna till dessa träningar. Dansträning som sker efter att kurserna är slut kostar 50 kr per tillfälle.

HUVUDKURS OCH KURSTILLÄGG

En huvudkurs kostar 500 kr för våren 2024. Lägg till 100 kr för kurstillägg om du vill få tillgång till alla kurser. Ungdomar t.o.m det år de fyller 18 år samt studerande betalar halva kursavgiften, 250 kr, samt halva tillägget 50 kr. (Studerande visar upp CSN-kort för någon av funktionärerna).

KURSANMÄLAN OCH PROVA-PÅ

Anmälan görs via formuläret: https://forms.gle/dkmHvPXTqa8q2sMU9  före den 15 januari

Vi behöver uppgift om namn, pers nr, e-postadress och vilken/ vilka kurser du vill anmäla dig till.

Du är välkommen att testa kostnadsfritt en gång, men går du två lektioner har du bundit dig för en hel termin och blir betalningsskyldig.

GDPR – PERSONUPPGIFTSLAGEN

Vi i Astu Stompers lagrar ditt namn, personnummer och mailadress. Detta för att vi ska kunna rapportera till Vuxenskolan som ger oss bidrag. Vi har även ett medlemsregister för att dels kunna skicka information, kontrollera att samtliga deltagare betalar för sig. Personnumret rensas bort på årlig basis. Namn och mailadresser sparar vi för information och historik.

Vi tar även foton under våra träffas som visar att vi har kul och som läggs ut på hemsidan och i gruppen Astu Stompers på Facebook. Vill du inte vara med på bild säger du till fotografen vid fototillfällen.

Har du funderingar kring detta kontaktar du styrelsen.

DROP IN PÅ KURSTILLFÄLLE

För den som inte är anmäld till en kurs men vill delta vid ett kurstillfälle – vad kostar det?
För den som betalat för annan huvudkurs och inte betalt kurstillägg får betala 50 kr/ tillfälle. För övriga kostar det 100 kr/tillfälle. Betalning, se nedan.

MEDLEMSKAP EN FÖRUTSÄTTNING

För att få gå kurser i föreningens regi, måste du vara medlem i Astu Stompers. Medlemskapet gäller ett kalenderår och avgiften är 100 kr.

INBETALNING AV KURS- OCH MEDLEMSAVGIFT TILL FÖRENINGEN

Betalning görs via bankgiro 5546-5181
Ange namn och vad inbetalning avser (medlemskap, huvudkurs, ev. kurstillägg)
Medlemsavgiften betalas senast 31 januari varje år eller 30 dagar efter påbörjad kurs.
Kursavgiften betalas senast 30 dagar efter påbörjad kurs.
Vill du ha kvitto eller har frågor om avgifterna, kontakta Monica Eriksson på mail: monicaeriksson057@gmail.com

FÖRSÄKRING

I avgiften ingår vår dansförsäkring hos Trygg-Hansa, om något skulle hända under föreningens danskurser och andra danstillfällen. Här hittar du försäkringsbeskedet från Trygg-Hansa

SJUKDOM

Skulle du bli sjuk och inte kunna fortsätta kursen, kontakta kassören för ev. justering av kursavgift.

OBS: Kursutbud och kostnader med reservation för ändringar