Övriga danstillfällen

Betalning för Övriga danstillfällen
När det inte är kurs så kostar det extra och detta kan man betala kontant på plats eller via swish nr 123 653 65 85. Tänk då på att som meddelande skriva ditt namn och vad betalningen gäller för något.

Vad innebär ”dansträning”?
Under kursterminen ges träningstillfällen för att få danserna att sätta sig i muskelminnet.
Under terminen ingår dessa tillfällen i kursavgiften därefter kostar det en liten slant.

På dansträningen finns det en danslista som vi följer med alternativa danser, vilket betyder att alla oavsett kursnivå kan dansa tillsammans.

Vad innebär ”öppen dans”?
Detta är dansträning men under festligare former. Ofta har de ett tema som går igen i dekorationer och musik och de som vill kan också klä sig efter det temat. Det är en kostnad för att täcka hyran av lokal men ofta inkluderas även fika. Vi dansar efter en danslista och där finns både gamla och nya danser och alternativa danser vilket gör att alla oavsett kursnivå kan vara med.

Vad innebär ”Drop-In-dans”?
Detta är dansträning med avbrott för eget fika. Det är tillfälle då vi dansar nya och gamla danser för att de ska sätta sig ordentligt. Vi följer en danslista som även har alternativa danser, vilket betyder att alla oavsett kursnivå kan vara med.

Dessa varianter av dans är tillfällen då alla får vara med, där man ser vad andra kurser lärt sig och blir förhoppningsvis inspirerad att vilja lära sig mer.