Styrelsen

Detta är årets styrelse och de har ca 1 styrelsemöte/månad. Om du har förslag eller åsikter, skicka dem ett mail inför nästkommande möte.

Eva Lickander

Eva Lickander

Ordförande
mail:evalickander@hotmail.com
tel: 070-217 34 91

 

 

 

Eva Sandin

Eva Sandin

Vice Ordförande
mail:eva.sandin@gmail.com
tel: 072-550 59 05

 

 

Eva pettersson

evapettersson

Kassör
mail:
tel:

 

Sylvia Kårbring

Sylvia Kårbring

Sekreterare
mail:sylvia.karbring@hotmail.com
tel: 0733-30 96 46

 

 

 

Monica Eriksson

Monica Ericsson

Ord ledamot
mail:monga90@hotmail.com
tel: 070-713 81 51

 

 

 

Margareta Häglund

Suppleant
mail:tel: 076-555 97 68

 

 

Britt Wickman

Britt Wickman

Suppleant
mail:britt.wickman49@gmail.com
tel: 0708-26 66 89