Styrelsen

Detta är årets styrelse och de har ca 1 styrelsemöte/månad. Om du har förslag eller åsikter, skicka dem ett mail inför nästkommande möte.

Eva Lickander

Eva Lickander

Ordförande
mail: evalickander@hotmail.com
tel: 070-217 34 91

Eva Sandin

Eva Sandin

Vice Ordförande
mail: eva.sandin@gmail.com
tel: 072-550 59 05

Eva pettersson

evapettersson

Kassör
mail: ekonomi@astustompers.nu
tel:

Sylvia Kårbring

Sylvia Kårbring

Sekreterare
mail: sylvia.karbring@hotmail.com
tel: 0733-30 96 46

Monica Eriksson

Monica Ericsson

Ord ledamot
mail: monicaeriksson057@gmail.com
tel: 070-713 81 51

Margareta Häglund

Suppleant
mail: tel: 076-555 97 68

Britt Wickman

Britt Wickman

Suppleant
mail: britt.wickman49@gmail.com
tel: 0708-26 66 89