Avgifter och Info

Var dansar vi (Kurslokal)?

Västerhejde Bygdegård, Toftavägen 170A, 6 km söder om Visby vid väg 140.
Etelhems Bygdegård, Etelhem (Stånga)

Vilka är instruktörerna?

Instruktörer och kursansvariga:
Lennart Gustavsson har Nivå 5,
Inga-Britt Karlsson har Nivå 4,
Lena Hansson och Marita Andersson har Nivå 1 och 3 i Etelhem,
Ann-Katrin Simonsson och Anna Larsdotter har Nivå 1
Änglar: Anna Wahnström

Vad kostar det att dansa en kurs (eller fler)?

En huvudkurs kostar 800 kr. Lägg till 100 kr för kurstillägg om du vill få tillgång till alla kurser. Ungdomar t.o.m det år de fyller 18 år samt studerande betalar halva kursavgiften, 400 kr, samt halva tillägget 50 kr. (Studerande visar upp CSN-kort för någon av funktionärerna).

Glöm inte att du måste vara medlem (se längre ner på denna sida).

KURSANMÄLAN OCH PROVA-PÅ

Anmälan görs via mail till webmaster@astustompers.nu innan kursstart. Ha koll på startsidan och facebook när vi kommer igång under våren 2021.

Vi behöver uppgift om namn, pers nr, e-postadress och vilken/ vilka kurser du vill anmäla dig till.

P.g.a Covid-19 kan du inte dyka upp på kursen och anmäla dig där, vi måste få in anmälan innan. Du är välkommen att testa kostnadsfritt en gång, men går du två lektioner har du bundit dig för en hel termin och blir betalningsskyldig.

GDPR – Personuppgiftslagen

Vi i Astu Stompers lagrar ditt namn, personnummer och mailadress. Detta för att vi ska kunna rapportera till Vuxenskolan som ger oss bidrag. Vi har även ett medlemsregister för att dels kunna skicka information, kontrollera att samtliga deltagare betalar för sig. Personnumret rensas bort på årlig basis. Namn och mailadresser sparar vi för information och historik.

Vi tar även foton under våra träffas som visar att vi har kul och som läggs ut på hemsidan och i gruppen Astu Stompers på Facebook. Vill du inte vara med på bild säger du till fotografen vid fototillfällen.

Har du funderingar kring detta kontaktar du styrelsen.

DANSTRÄNING

Tillfällen med dansträning under terminens gång ingår i kursutbudet och är kostnadsfritt. Alla kursdeltagare är välkomna till dessa träningar. Dansträning som sker efter att kurserna är slut kostar 50 kr per tillfälle.

DROP IN PÅ KURSTILLFÄLLE

För den som inte är anmäld till en kurs men vill delta vid ett kurstillfälle – vad kostar det?
För den som betalat för annan huvudkurs och inte betalt kurstillägg får betala 50 kr/ tillfälle. För övriga kostar det 100 kr/tillfälle. Betalning, se nedan.

MEDLEMSKAP EN FÖRUTSÄTTNING

För att få gå kurser i föreningens regi, måste du vara medlem i Astu Stompers. Medlemskapet gäller ett kalenderår och avgiften är 100 kr.

INBETALNINGAR TILL FÖRENINGEN Vårterminen 2021

Betalning görs via bankgiro 5546-5181 eller swish 123 653 65 85.
Ange namn och vad inbetalning avser (medlemskap, huvudkurs, ev. kurstillägg)
Medlemsavgiften betalas senast 31 januari varje år eller 30 dagar efter påbörjad kurs.
Kursavgiften betalas senast 30 dagar efter påbörjad kurs.
Vill du ha kvitto eller har frågor om avgifterna, kontakta Monica Eriksson på mail: monga90@hotmail.com

FÖRSÄKRING

I avgiften ingår vår dansförsäkring hos Trygg-Hansa, om något skulle hända under föreningens danskurser och andra danstillfällen.

SJUKDOM

Skulle du bli sjuk och inte kunna fortsätta kursen, kontakta kassören för ev. justering av kursavgift.

OBS: Kursutbud och kostnader med reservation för ändringar